Chengjiang Fauna II
Photographed by Michael P. Klimetz
Anningvermis

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Anningvermis

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Anningvermis
[Interpretation]
Photographed by Michael P. Klimetz
Cricocosmia

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Kunmingella
[Bivalved Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Kunmingella
[Interpretation]
Photographed by Michael P. Klimetz
Yuyuanozoon sp.
[Vetulicolia]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Yuyuanozoon sp.
[Vetulicolia]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Yuyuanozoon
[Interpretation]
Photographed by Michael P. Klimetz
Apiocephalus sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Apiocephalus sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Ercaicunia sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Ercaicunia sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Palaeopriapulites sp.
[Priapulida]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Palaeopriapulites sp.
[Priapulida]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Photographed by Michael P. Klimetz
Maotianshania sp.
[Nematomorph]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Maotianshania sp.
[Nematomorph]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Guangweicaris sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Wutingaspis sp.
[Trilobite]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Guangweicaris sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Photographed by Michael P. Klimetz
Wutingaspis sp.
[Trilobite]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Yuyuanozoon sp.
[Vetulicolia]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Yuyuanozoon sp.
[Vetulicolia]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Megaspirella sp.
[Algae]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Megaspirella sp.
[Algae]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Guangweicaris sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA
Photographed by Michael P. Klimetz
Photographed by Michael P. Klimetz
Guangweicaris sp.
[Arthropod]

Early Cambrian
Chengjiang Maotianshan Shales
Quiongzhusi Section
Yuanshan Member
Heilinpu Formation
Maotianshan

Anning

Yunnan Province
CHINA